Trường Kinh doanh Quốc tế Geithain

Trang chủ / Trường học

Đối tác

Quan hệ đối tác bền chặt

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các nhà tài trợ của hiệp hội chúng tôi "Internationale Gymnasien Geithain" e. V. cũng như các công ty đối tác / công ty thực tập của chúng tôi với thỏa thuận hợp tác:

Công ty tài trợ / đối tác (pdf)

Buổi giới thiệu trước tòa nhà trường học của chúng tôi, mà chúng tôi có thể sử dụng, trong số những thứ khác, để thông báo các sự kiện hoặc để trình bày những thành công, được thực hiện bởi các đối tác này:

Nhà tài trợ Billboard (pdf)

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.