Trường Kinh doanh Quốc tế Geithain

Trang chủ / Sinh viên

Ngày lễ &ngày cầu nối

Kỳ nghỉ mùa thu
02.10.2023 – 14.10.2023, 30.10.2023

Ngày lễ Giáng sinh
23.12.2023 – 02.01.2024

Kỳ nghỉ mùa đông
12.02.2024 – 23.02.2024

Ngày lễ Phục sinh
28.03.2024 – 05.04.2024

Pentecost
18.05.2024 – 21.05.2024

Kỳ nghỉ hè
từ 20.06.2024

————–

Ngày lễ di chuyển
21./22.12.2023

Ngày sư phạm
01.11.2023
03.01.2024

Ngày không giảng dạy
30.10.2023
10.05.2024

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.