Trường Kinh doanh Quốc tế Geithain

Trang chủ / Trường học

Đăng ký

1

Điền vào biểu mẫu

Điền vào mẫu đăng ký trực tuyến trên trang web của chúng tôi

hoặc

tải xuống mẫu đăng ký của chúng tôi dưới dạng PDF trên PC của bạn và điền vào.

2

Gửi tài liệu

Gửi cho chúng tôi thông tin về việc thu thập dữ liệu cá nhân (bao gồm cả mẫu đăng ký đã hoàn thành dưới dạng PDF nếu bạn chưa sử dụng biểu mẫu trực tuyến) qua e-mail .

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sau khi nhận được đăng ký.

3

Tìm hiểu

Vào ngày đăng ký, nếu có thể, các cuộc thảo luận được tổ chức với ban quản lý trường học hoặc các cuộc hẹn cá nhân được sắp xếp.

Những tài liệu bổ sung nào chúng tôi cần từ bạn vào ngày này có thể được tìm thấy trong phần bên dưới.

Thông tin quan trọng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn!

Đăng ký trực tuyến

Vui lòng điền đầy đủ
Con bạn hiện đang theo học trường nào?
Thông tin về học sinh
Địa chỉ cư trú của trẻ
1. Người giám hộ
Quyền giám hộ duy nhất (tùy chọn)
2. Người giám sát

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.

Cảm ơn rất nhiều
cho
Đăng ký!

Bạn sẽ sớm nhận được một e-mail xác nhận với dữ liệu của bạn.