Trường Kinh doanh Quốc tế Geithain

Trang chủ / Sinh viên

Thư viện

IGG Geithain

Đối với các hoạt động giải trí, một thư viện có sẵn cho học sinh của chúng tôi trong tòa nhà của trường.

Giờ mở cửa:

Hiển thị

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.